Nacházíte se: Reference / Ostatní

Ostatní

ZOO Praha

Rekonstrukce úpravny vody varanů v pavilonu Indonéská džungle

Zoologická zahrada hl.m. Prahy
 

 • úprava technologie čištění vody a její recirkulace v pavilonu Indonésie v Zoologické zahradě v Praze v Tróji,
 • rekonstruována byla linka I, která zásobuje jezírko varanů,
 • kromě ceny bylo stejně důležitým kriteriem i celková doba realizace zakázky kvůli minimalizaci přerušení / uzavírky pavilonu pro veřejnost - zvládli jsme to za 1 den. 
ilustrativní foto - Krkonošské muzeum

Rekonstrukce úpravny vody v Krkonošském muzeu

Vrchlabí, Královehradecký kraj

 

 • odstranění havarijního stavu filtrace cirkulační vody v rámci expozice pstruhového potoka v Krkonošském muzeu KRNAP ve Vrchlabí,
 • zachování stávajícího principu úpravy cirkulační vody pomocí stupně předčištění a prosté filtrace,
 • v prvním separačním stupni provedení výměny nefunkčního vlasového filtru za filtr síťový,
 • ve druhém stupni osazení nového automatického tlakového filtru (pro odstranění suspendovaných látek, zákalu a případného zbytkového chloru z dopouštění z veřejného vodovodního řadu),
 • elektroinstalace, automatizace provozu, potrubní propojení včetně armatur,
 • demontáž a likvidace stávající poškozené technologie.
ilustrace

Úpravna vody pro prádelnu Masarykovy nemocnice

Ústí nad Labem, Ústecký kraj
 

 • dodávka zařízení na změkčení vody
 • demontáž stávající úpravny vody a její ekologická likvidace,
 • montáž nové úpravny, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy,
 • zpracování projektové dokumentace technologie úpravy vody včetně dimenzí potrubí,
 • zkušební provoz, dokumentace skutečného provedení, revizní zprávy, návod k obsluze, zaškolení obsluhy.
UMUV

Mobilní úpravna vody pro armádu Spojených států mexických

 

 • dodávka 2 kusů universálních mobilních úpraven vody (UMÚV) o kapacitě průtoku 10 m3/hodinu.