Nacházíte se: O firmě

O firmě

Společnost VODASERVIS s.r.o. byla založena v roce 2002 odborníky s 15letou praxí v oboru úpravy vody. Od té doby se naše nabídka úspěšně setkává s obrovskou poptávkou po úpravě vlastních zdrojů vody, úsporném využívání vodních zdrojů z veřejných vodovodů a požadavcích na vysokou kvalitu vody.

Od roku 2008 má naše společnost sídlo v administrativní budově s přilehlou výrobní halou a skladem materiálu, která rovněž slouží jako naše prodejna. V té době jsme také rozšířili portfolio svých činností v oblasti hydrogeologických prací.

V průběhu let 2015 až 2021 jsme pracovali na rozšíření naší nabídky služeb v oblasti vodního hospodářství. Komplexní služby nabízíme ve spolupráci se specializovanými partnerskými firmami.

Je nám ctí, že můžeme podnikat v oboru, který přináší kvalitnější a zdravější způsob života a tím napomáhá rozvíjet veřejnou (města a obce, domácnosti) a podnikatelskou (drobní podnikatelé, průmysl, stavebniství, potravinářství, zemědělství, bazény, aquaparky a lázně, zimní stadiony a hotely a restaurace) sféru.

Jsme držitelem certifikátů managementu jakosti a environmentálního managementu ČSN EN ISO v oblasti dodávek technologických celků úpraven vod, které našim dodavatelům a zákazníkům dokládají splnění současných požadavků na kvalitu poskytovaných služeb a produktů v souladu s principy ochrany životního prostředí.

referencích se dozvíte více o konkrétních zakázkách uskutečněných naší firmou.

Kromě své podnikatelské činnosti sponzorujeme  subjekty činné v oblastech spojených s ošetřovatelskou péčí, kulturou, vzděláním a sportem ve Žďáře nad Sázavou a okolí.

Prospekty k výrobkům, dokumenty dokládající naši podnikatelskou činnost a užitné vzory naleznete zde.