Změkčovací filtr TVK Z

Náplňový filtr v nerezovém nebo plastovém provedení slouží ke změkčení vody. Pro menší průtoky lze použít sklolaminátový filtr, pro větší průtoky ( potravinářství, průmysl ) nebo pro změkčení teplé vody je nutno volit celonerezové provedení filtru. Pro zajištění nepřetržitého provozu změkčení vody je třeba použit duplexní provedení filtru.

Prospekt tlakový změkčovací filtr TVK ZH a TVKP ZH - 338 kB


automatický nerezový změkčovací filtr

Varianty:

  • nerezový TVK ZH (s řídící hlavou) nebo sklolaminátový  TVKP ZH (s řídící hlavou)
  • nerezový TVK Z se samostatnou řídící jednotkou) nebo sklolaminátový TVKP Z se samostatnou řídící jednotkou
  • provedení regenerace pro studenou vodu nebo teplou vodu či kondenzát ( TVK ZN ) včetně solanky
  • pro přerušovaný (jednoduchý) nebo kontinuelní (duplex) provoz

automatický sklolaminátový změkčovací filtr

Technický popis

  • Zařízení se skládá z jednoho nerezového nebo sklolaminátového tlakového tanku naplněného ionexovou náplní. Součástí filtru je řídicí jednotka (vč. pulsního vodoměru u objemového zařízení), vnitřní vystrojení a filtrační náplň. Další součástí je také solanková nádrž včetně napojení.
  • Po nasycení ionexové náplně musí dojít k její regeneraci. Regenerace ionexu probíhá dvěma způsoby: automaticky časově nebo po průchodu stanoveného množství vody přes vstupní pulsní vodoměr. Spotřeba regenerační soli: cca 0,2kg/l ionexové náplně. V případě duplexního zařízení jsou tlakové filtry dva a střídají se v chodu ( v době regenerace jednoho filtru se automaticky spouští filtr druhý a naopak, aby byla zajištěna kontinuelní úprava vody.