Změkčovací filtr TVK Z

Náplňový filtr v nerezovém nebo plastovém provedení slouží ke změkčení vody. Pro menší průtoky lze použít sklolaminátový filtr.

Pro větší průtoky (potravinářství, průmysl) nebo pro změkčení teplé vody je nutno volit celonerezové provedení filtru.

Pro zajištění nepřetržitého provozu změkčení vody je třeba použit duplexní provedení filtru.

Prospekt tlakový změkčovací filtr TVK ZH a TVKP ZH - 338 kB


automatický nerezový změkčovací filtr

Varianty:

  • nerezový TVK ZH (s řídící hlavou) nebo sklolaminátový TVKP ZH (s řídící hlavou)
  • nerezový TVK Z se samostatnou řídící jednotkou nebo sklolaminátový TVKP Z se samostatnou řídící jednotkou
  • provedení regenerace pro studenou vodu nebo teplou vodu či kondenzát (TVK ZN) včetně solanky
  • pro přerušovaný (jednoduchý) nebo kontinuelní (duplex) provoz

automatický sklolaminátový změkčovací filtr

Technický popis

  • Zařízení se skládá z jednoho nerezového nebo sklolaminátového tlakového tanku naplněného ionexovou náplní. Součástí filtru je řídicí jednotka (vč. pulsního vodoměru u objemového zařízení), vnitřní vystrojení a filtrační náplň. Další součástí je také solanková nádrž včetně napojení.
  • Po nasycení ionexové náplně musí dojít k její regeneraci. Regenerace ionexu probíhá dvěma způsoby: automaticky časově, nebo po průchodu stanoveného množství vody přes vstupní pulsní vodoměr. Spotřeba regenerační soli je 0,1-0,15 kg/l ionexové náplně. V případě duplexního zařízení jsou tlakové filtry dva a střídají se v chodu. V době regenerace jednoho filtru se automaticky spouští filtr druhý a naopak, aby byla zajištěna kontinuelní úprava vody.