Změkčovací filtr TVK Z

Náplňový filtr v nerezovém nebo plastovém provedení slouží ke změkčení vody. Pro menší průtoky lze použít sklolaminátový filtr, pro větší průtoky ( potravinářství, průmysl ) nebo pro změkčení teplé vody je nutno volit celonerezové provedení filtru. 

Prospekt tlakový změkčovací filtr TVK ZH a TVKP ZH - 338 kB


automatický nerezový TVK ZN

Varianty:

  • nerezový TVK ZH nebo sklolaminátový  TVKP DH ( provedení s řídící hlavou )
  • s řídicí jednotkou nebo s řídící hlavou (Fleck, Siata)
  • průtok: 0,2 - 55 m3/hod (TVK ZH - filtr s jednou plastovou řídicí hlavou), 0,2 - 90 m3/hod (TVK ZN a TVK ZNM s manuálním řízením),
  • pro přerušovaný ( jednoduchý ) nebo kontinuelní (duplex) provoz

automatický TVK P

Technický popis

  • Zařízení se skládá z jednoho nerezového nebo sklolaminátového tlakového tanku naplněného ionexovou náplní. Součástí filtru je řídicí jednotka (vč. pulsního vodoměru u objemového zařízení), vnitřní vystrojení a filtrační náplň. Další součástí je také solanková nádrž včetně napojení.
  • Po nasycení ionexové náplně musí dojít k její regeneraci. Regenerace ionexu probíhá dvěma způsoby: automaticky časově nebo po průchodu stanoveného množství vody přes vstupní pulsní vodoměr. Spotřeba regenerační soli: cca 0,2kg/l ionexové náplně. V případě duplexního zařízení jsou tlakové filtry dva a střídají se v chodu ( v době regenerace jednoho filtru se automaticky spouští filtr druhý a naopak, aby byla zajištěna kontinuelní úprava vody.