Vystrojení vrtu

vystrojení vrtu

Provádíme vrty a vrtané studny.

Pro vystrojení (či vypažení) vrtu používáme potrubí různých délek a dimenzí se speciálním spojovacím systémem z PVC nebo nerezi s atestem na pitnou vodu.

Výhodou systému je snadná demontáž a odolnost vůči vysokým tlakům.

Vrt a studnu osazujeme betonovými skružemi, studnu osazujeme navíc ještě nerezovými žebříky a uzamykatelnými poklopy.

Do vrtu nebo studny namontujeme čerpadla s příslušenstvím a zavedeme vodu z nich až do objektu určenému zákazníkem.