Nacházíte se: Aktuality

Aktuality

Starší články: <<  1 2 3 4 5 6  >>
odstranění železa a manganu z vody
8. 7. 2019

Napojení nového zdroje pitné vody

Napojení nového  zdroje podzemní vody do vodovodu v Nadlesí, včetně intenzifikace technologie na odstranění železa a manganu v úpravně vody pro provozovatele Sokolovská vodárenská.  

mobilní úpravna vody UMUV 5
9. 4. 2019

Mobilní úpravna vody pro Hasičský záchranný sbor

Dodávka mobilní úpravny vody v kontejneru, typ UMUV 5, která bude sloužit k zabezpečení dodávky pitné vody v místě mimořádné události. UMUV 5 je určena k dlouhodobému nepřetržitému procesu čištění surové vody a umožňuje automaticky řízený provoz s minimálními požadavky na obsluhu.

odstranění pesticidů z vody
14. 2. 2019

Odstraňování pesticidů z pitných vod

Jedno z důležitých témat pracovního setkání v Ústí nad Orlicí, kterého jsme se účastnili, byly pesticidní látky, jejich výskyt v podzemních vodách. Jako ukázku z nedávné instalace jsme prezentovali úpravnu vody Studénka, kde je v podzemní vodě obsažen Acetochlor ESA. 

automatická čerpací stanice
20. 12. 2018

Skupinový vodovod Velké Heraltice

Ve spolupráci se stavební společností jsme před koncem roku dokončili vystrojení a dopojení nových vrtů, čerpací stanici a úpravnu vody pro obec Velké Heraltice. Celkový výkon úpravny je 2,5l/s. 

odstranění železa a manganu z vody
20. 11. 2018

Nový zdroj a úpravna vody v obci Lísek

V listopadu jsme dokončili novou úpravnu vody pro obec Lísek. Surová podzemní voda natéká na úpravnu z několika zdrojů. Z vody se odstraňuje železo (2,75mg/l) a mangan (0,32mg/l).

odstranění chlorovaných uhlovodíků
20. 10. 2018

Úpravna vody Nudvojovice

V rámci zakázky jsme vyrobili a dodali nerezovou provzdušňovací věž  na odstranění těkavých chlorovaných uhlovodíků ( TCE/PCE) z vody. Celková výška věže je 10,4m, šířka 1,6m a výkon věže je 50l/s. Stabilitu věže zajišťuje ocelová konstrukce.

Odstranění arzenu z vody
9. 10. 2018

Odstranění arzenu z posilovacího zdroje vody obce Kochánov

Úpravna vody posilovacího zdroje zásobuje obecní vodojem asi z jedné třetiny. Kromě arzenu se také odstraňuje železo a mangan. Výkon úpravny 0,75m3/hod.

odstranění železa z vody, odkyselení vody
1. 10. 2018

Dodávka filtrační stanice pro ÚV Brandov

V rámci rekonstrukce úpravny vody Brandov jsme dodali kolonu pískových filtrů TVK a odkyselovací filtr TVK O s průtokem až 5l/s. Filtry jsou vhodné i pro technologii úpravy vody s předchlorací. Provozovatelem úpravny je společnost Severočeské vodovody a kanalizace.

Zvětšit
3. 9. 2018

S novým školním rokem nová úpravna vody v Nahošíně

S koncem prázdnin jsme uvedli do provozu novou technologii úpravny vody v Nahošíně na odstranění  železa a manganu . ÚV upravuje vodu z místních zdrojů  (8 vrtů a studní) pro skupinový vodovod Nahošín, který slouží k dodávce pitné vody i pro okolní  obce. Součástí úpravny je telemetrická stanice pro automatické řízení technologie, záznam provozních dat a poruchových stavů, měření množství zpracované vody. Veškeré práce byly provedeny za provozu bez přerušení dodávky pitné vody.  Provozovatelem úpravny je společnost ČEVAK.

hygienické zabezpečení vody
31. 7. 2018

Řešení pro hygienické zabezpečení vody bez elektrického proudu

Vodaservis uvádí na český trh inovovaný výrobek. Bateriové dávkovací čerpadlo DK 11.1 je čerpadlo s vlastním bateriovým napájením vhodné do míst bez přívodu elektrického proudu. Informace o výrobku najdete v sekci Výroba.

Starší články: <<  1 2 3 4 5 6  >>