Nacházíte se: Aktuality

Aktuality

Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9  >>
Zvětšit
30. 11. 2022

Město Mýto – ATS a vystrojení VDJ

Vystrojení vodojemu a dodávka automatické tlakové stanice, vč. elektroinstalace.

Zvětšit
31. 10. 2022

Obec Tis – odstranění pesticidů

Instalace tlakového filtru TVK 80 UMD, vč. pojistného rukávového filtru RF6 pro odstranění pesticidních látek ze zdroje pitné vody, modernizace hygienického zabezpečení vody a zpracování provozního řádu úpravny, vč. analýzy rizik v souladu s vyhláškou 252/2004 Sb.

Zvětšit
31. 8. 2022

Otevřené plastové filtry pro úpravnu vody v obci Strachotice

Realizace dodávky 3 ks plastových otevřených filtrů (pískový, odmanganovací a GAU) s plastovým mezidnem s filtračními tryskami a nerezovým trubním vedením se specifickým děrováním pro zajištění účinného praní filtrační náplně otevřených filtrů s provozním výkonem úpravny 2 l/s. Dodávka plastového provzdušňovacího reaktoru s deflektory a sedimentační nádrže.

Zvětšit
31. 7. 2022

Úpravna vody pro obec Zahrádky

Vystrojení vrtu, vybudování vodojemu + objektu úpravny a dodávka nové technologie o výkonu 0,5 l/s na odstranění vyšších hodnot železa a manganu, včetně nerezové věže na vytěsnění radonu, AT stanice, elektro, MaR a vizualizace.

Zvětšit
30. 6. 2022

Novostavba vodárny v Červeném Kostelci

Zajištění kompletní akce demolice a výstavby nového objektu vodárny, vč. nerezového vystrojení a úpravy nerezové provzdušňovací věže, dodání automatické tlakové stanice  a technologie na úpravu vody. Klikněte na video

Zvětšit
31. 5. 2022

Úpravna vody – město Bavorov

Doplnění technologie a navýšení kapacity ÚV na 4 l/s - výměna starých tlakových filtrů za nové na odželeznění a odmanganování, doplnění dalšího stupně tlakové filtrace pro odstranění pesticidů.

Zvětšit
20. 4. 2022

ZON spol. s r.o., Třebíč

Dodávka a montáž katexové změkčovací stanice v nerezovém provedení pro teplou vodu až 80°C – automatický tlakový nerezový filtr TVK 50 ZN (průtok 4m3/hod), vč. solankové nádrže a příslušenství.

Zvětšit
12. 4. 2022

Provincie bratří františkánů – klášter v Hájku

Zajištění čerpání vody z nového vrtu (1 l/s), instalace tlakového filtru pro odstranění manganu, zvětšení akumulace a hygienické zabezpečení vody.

Zvětšit
28. 3. 2022

Úpravna vody v obci Doubravice – Nahošín

Doplnění technologické linky na úpravu vody (výkon 3 l/s) o tlakový filtr pro odstranění pesticidů a dále o filtraci na ionexovém sorpčním nerezovém filtru pro odstranění uranu, včetně vystrojení posilujícího vrtu a elektroinstalace.

Zvětšit
21. 12. 2021

Úpravna vody pro obec Zlatá

Realizace nové technologie o výkonu 2,6 l/s na odstranění vyšších hodnot manganu a železa z vody ze tří vrtů, dechlorace pomocí membránové technologie, provzdušnění, vč. stavebních úprav, chemického hospodářství, elektro, MaR a vizualizace.

Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9  >>