Nacházíte se: Aktuality

Aktuality

Starší články: <<  1 2 3 4 5 6  >>
logo PVA EXPO Praha
25. 5. 2017

Mezinárodní hospodářská výstava vodovody-kanalizace v Praze

Zúčastnili jsme se 20. ročníku nejvýznamnějšího oborového setkání v České republice konající se jednou za 2 roky. Letos se výstava uskutečnila 23.-25. května v PVA EXPO Praha a naše firma na ní se stánkem č. 71 v hale 4 reprezentovala 11 % účastníků z oboru úprava vody. Spolu s námi prezentovalo své výrobky 335 firem (198 vystavujících z 11 zemí a 157 zastoupených ze 14 zemí) a počet návštěvníků z 23 zemí se blížil 10 tisícům. Závěrečnou zprávu z výstavy najdete ke stažení zde.

 
odstranění pesticidních látek z vody
24. 11. 2016

Odstranění pesticidních látek z vody

Aktuální problematikou odstraňování pesticidů z pitné vody a možnosti jejího řešení se zabýval seminář pořádaný krajem Vysočina pro provozovatele obecních vodovodů. V odborné části semináře jsme vedle zástupců státních institucí měli možnost představit technologické řešení této problematiky a podělit se s účastníky o naše zkušenosti z instalací a provozu.

odželeznění vody pro přírodní koupaliště Libčice nad Vltavou
16. 6. 2016

Odželeznění vody v přírodním koupališti Libčice nad Vltavou ve Středočeském kraji

Koupaliště v Libčicích je provozováno v letní sezóně od května do září. Podzemní voda v něm používaná obsahuje vysoké množství železa (až 5 mg/l). To se usazovalo na stěnách bazénů.  Ve venkovním přístřešku v areálu koupaliště jsme instalovali odželezňovací filtr o průtoku 190 l/min. Filtr též zamezuje druhotné kontaminaci upravované vody chemickým či mikrobiálním znečištěním. Přijďte se vykoupat a přesvědčte se sami o nynější kvalitě zdejší vody.

 

vyhodnocení zkušebního provozu Vrbovec
21. 2. 2016

Vyhodnocení zkušebního provozu úpravny v obci Vrbovec v Jihomoravském kraji

Rekonstruovali jsme úpravnu vody sloužící jako zásobárnu pitné vody pro obce Vrbovec a Hnízdo. Stará budova byla opravena a vybavena moderní automatickou technologií (nerezový tlakový filtr TVK 120 S, dávkovací čerpadla, nerezové provzdušňovací věže PV a měření a regulace (MaR)) na úpravu pitné vody. Zdrojem surové vody jsou 3 zdroje podzemní vody.
 

Domov Kamelie - Auto pro život
7. 12. 2015

Sponzoring projektu „Auto pro život“ pro Domov Kamélie v Křižanově na Vysočině

Finančně jsme podpořili nákup automobilu pro potřeby klientů Domova Kamélie pro osoby se zdravotním postižením. Domov funguje ve zvláštním režimu (DZR), který má snižovat závislost klientů na domově a podporovat jejich samostatnost. Od roku 2007 si Domov klade za cíl transformovat sociální služby pro lidi s postižením – snaží se zapojit člověka s postižením do běžného života bydlením v přirozeném prostředí malých domácností, využíváním veřejných služeb, chozením do zaměstnání a integrováním se do místní komunity. K proměně klientů přispívají různé terapie a aktivity související se zvířaty (hipoterapie, canisterapie, malá farma) a tvořivostí (muzikoterapie, multismyslová místnost, aktivizační dílny, arteterapie a další).

obnova vodních zdrojů po povodních 2013 v Černošicích u Prahy - TVK 160 S
1. 12. 2015

Obnova vodních zdrojů po povodních 2013 v Černošicích u Prahy

Na konci listopadu 2015 jsme pro město Černošice dokončili komplexní projekt obnovy vodních zdrojů a čerpací stanice, do které byla nově instalována technologická linka na odstranění železa a manganu z čerpané vody o výkonu 10 l/s. Projekt řešil revitalizaci 3 nevyužívaných zdrojů podzemní vody - jímacích vrtaných studní, kompletní rekonstrukci objektu čerpací stanice včetně stavebních úprav, přetrasování potrubních rozvodů, přesun stávajících čerpadel sloužících pro dodávku vody do jednotlivých.

Celá aktualita >>

Na kole dětem Žďárskými vrchy
9. 8. 2015

Partnerem 1. ročníku projektu Na kole dětem Žďárskými vrchy

8. srpna 2015 se s naší podporou konala 65 km charitativní cyklojízda „Na kole dětem Žďárskými vrchy“, jejímž účelem byla osvěta a finanční pomoc onkologicky nemocným dětem. Autorem projektu je Aleš Wasserbauer, který má za sebou zkušenost s amputací části nohy kvůli nádorovému onemocnění. V čele pelotonu pojede Josef Zimovčák na svém historickém vysokém kole. Více o projektu Na kole dětem, na který můžete přispívat celoročně, se dozvíte zde.

Zefektivnění technologie na odstranění manganu a železa v Dnešicích - TVK 70 SM
1. 12. 2014

Zefektivnění technologie na odstranění manganu a železa v Dnešicích

Na konci listopadu jsme ve spolupráci s provozovatelem vyměnili technologii úpravy vody v Dnešicích. Namísto několika filtrů s řídicí hlavou jsme instalovali náš odmanganovací filtr TVK 70 SM.  Speciální hmota MTM odstraní mangan i železo bez zvyšování pH. Toto řešení výrazně zjednodušuje provoz a obsluhu technologie. Nynější zařízení (včetně chlorace) rovněž zabírá méně místa než to původní.

odstranění pesticidů - TVK 100 UM
1. 11. 2014

Odstranění pesticidů úpravnou vod Hrudka v obci Borek pod Troskami

Jako generální dodavatel jsme v říjnu 2014 úspěšně dokončili rekonstrukci úpravny vody Hrudka v obci Borek pod Troskami. ÚV Hrudka byla mimo provoz a to z důvodu nadlimitního obsahu pesticidních látek v surové vodě. Cílem rekonstrukce byla kompletní výměna technologie včetně elektroinstalace a měření a regulace (MaR) a dále související stavební úpravy objektu a okolí. Jako generální dodavatel jsme v říjnu 2014 úspěšně dokončili rekonstrukci úpravny vody Hrudka v obci Borek pod Troskami. 

Celá aktualita >>

Starší články: <<  1 2 3 4 5 6  >>