Nacházíte se: Aktuality

Aktuality

Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9  >>
Zvětšit
30. 3. 2021

Úpravna vody pro obec Zaječov

Vybudování nového objektu úpravny povrchové vody a rekonstrukce dvou vodojemů v oblasti CHKO Brdy. Instalace membránové technologie - nanofiltrace, odkyselování filtrátu a hygienické zabezpečení vody. Realizace elektroinstalace, MaR, komplexních přenosů a moderního systému vizualizace. Klikněte na video

26. 2. 2021

Úpravna vody pro farmu DZV NOVA Bystřice

Realizace nové technologie na odstranění vysokých hodnot manganu z mísené vody ze studen a vrtů farmy, včetně provzdušnění, kompletního chemického a kalového hospodářství, elektro, MaR a vizualizace.

Zvětšit
27. 10. 2020

Úprava vody pro penzion

Realizace technologie na odstranění železa, manganu, radonu, zákalu  a úprava pH včetně napojení záložního vrtu.

20. 7. 2020

Rozšíření zásobování pitnou vodou obce Doubravčice

Realizace několikastupňové technologie o výkonu 0,7l/s  včetně automatizace na odstranění radonu, uranu, dusičnanů, železa a manganu pro obec Doubravčice

13. 6. 2020

Odstranění uranu z vody

Pro zásobování vodovodu Želetice - Horní Dunajovice s roční spotřebou 70 tis. m3  jsme realizovali technologii na odstranění uranu ze zdrojů podzemní vody s obsahem uranu až 30 µg/l.

30. 3. 2020

Úpravna vody pro ZD Libín

V březnu jsme dokončili úpravnu vody na odstranění železa, manganu pro zemědělské družstvo Libín k zajištění vody pro 400 kusů skotu.

Odstranění uranu a arzenu z vody
29. 10. 2019

Doplnění technologie ÚV Nadlesí

Napojení nového zdroje vody na vodovodní systém obce včetně doplnění technologie na odstranění uranu a arzenu z vody pro Sokolovskou vodárenskou. 

sociální automobil Žďár nad Sázavou
21. 10. 2019

Podpora sociálních služeb v našem městě

V rámci projektu "sociální automobil"  jsme finančně přispěli na pořízení automobilu pro poskytování sociálních a zdravotních služeb pro obyvatele města Žďár nad Sázavou. 

provzdušnění vody
27. 9. 2019

Intenzifikace úpravy vody Dolní Město

Dopojení nového vrtu a doplnění úpravy vody o technologii na odstranění železa, manganu a odvětrání radonu o výkonu 4,7m3/hod včetně automatizace provozu. 

vrty Příkrý - boj proti suchu
19. 8. 2019

Pomáháme v boji proti suchu

V rámci projektu "Příkrý - doplňkový zdroj vody" jsme pro vodohospodářskou společnost VHS Turnov realizovali 5 vrtů o hloubce 80m s celkovou vydatností 18,6 l/s a úspěšně naplnili cíl nalézt doplňkový zdroj pitné vody pro Semilsko. Více v článku.

Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9  >>