Nacházíte se: Aktuality

Aktuality

Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7  >>
odstranění železa z vody, odkyselení vody
1. 10. 2018

Dodávka filtrační stanice pro ÚV Brandov

V rámci rekonstrukce úpravny vody Brandov jsme dodali kolonu pískových filtrů TVK a odkyselovací filtr TVK O s průtokem až 5l/s. Filtry jsou vhodné i pro technologii úpravy vody s předchlorací. Provozovatelem úpravny je společnost Severočeské vodovody a kanalizace.

Zvětšit
3. 9. 2018

S novým školním rokem nová úpravna vody v Nahošíně

S koncem prázdnin jsme uvedli do provozu novou technologii úpravny vody v Nahošíně na odstranění  železa a manganu . ÚV upravuje vodu z místních zdrojů  (8 vrtů a studní) pro skupinový vodovod Nahošín, který slouží k dodávce pitné vody i pro okolní  obce. Součástí úpravny je telemetrická stanice pro automatické řízení technologie, záznam provozních dat a poruchových stavů, měření množství zpracované vody. Veškeré práce byly provedeny za provozu bez přerušení dodávky pitné vody.  Provozovatelem úpravny je společnost ČEVAK.

hygienické zabezpečení vody
31. 7. 2018

Řešení pro hygienické zabezpečení vody bez elektrického proudu

Vodaservis uvádí na český trh inovovaný výrobek. Bateriové dávkovací čerpadlo DK 11.1 je čerpadlo s vlastním bateriovým napájením vhodné do míst bez přívodu elektrického proudu. Informace o výrobku najdete v sekci Výroba.

odstranění železa a manganu z vody
30. 6. 2018

Instalace nové technologie pro obec Odranec

Obec Odranec je zásobena vodou z vlastních vrtů. Do nově postaveného vodojemu jsme v červnu dokončili instalaci technologie (průtok 0,45 l/s) na odstranění železa, manganu a úpravu tvrdosti a odstranění radonu. Množství radonu bylo extrémně vysoké (v řádech tisíců Bq/l), proto jsme instalovali dvě odradonovací kolony o celkové výšce 10 m.

odstranění radonu z vody
30. 4. 2018

Výměna odradonovacího zařízení na úpravně vody města Nepomuk

V dubnu jsme realizovali zakázku, která spočívala v nahrazení dvou provzdušňovacích věží našimi nerezovými horizontálními provzdušňovači s celkovým průtokem vody 10 l/s. Provedli jsme i montáž nového nerezového potrubí nátoku a odtoku vody včetně uzavíracích armatur z litiny a montáž vzduchotechnického potrubí. Jedná se o jednu z prvních instalací našeho nového výrobku, nerezového horizontálního provzdušňovače HPN. 

3. 4. 2018

Výměna pískových náplní filtrů na koupališti Žabák v Humpolci

V rámci příprav na nadcházející koupací sezónu jsme na přelomu roku pro objednatele Město Humpolec provedli výměnu pískových filtračních náplní bazénových filtrů o průměru 2000 mm. Přejeme návštěvníkům koupaliště Žabák co nejvíce slunných dnů, spojených s osvěžením v ještě průzračnější vodě, než tomu bylo doposud.

kulaté razítko ČKAIT
19. 1. 2018

Splňujeme požadavky na technický dozor stavebníka

Od ledna 2018 dochází k úpravě kvalifikačních požadavků České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) na osobu provádějící technický dozor stavebníka. Nově tato osoba musí vykazovat, že vlastní „kulaté razítko" a je tedy autorizovaná v rozsahu oborů a specializací, pro které jí bylo toto oprávnění uděleno. Tyto úpravy byly zavedeny za účelem zvýšení kvality vodohospodářských staveb financovaných z veřejných rozpočtů. Společnost Vodaservis s.r.o. splňuje požadavky ČKAIT a je tedy schopna zajistit Vám kvalitní služby.

kopaná studna - Slavětín
1. 12. 2017

Kopaná studna pro obec Slavětín v Kraji Vysočina

Dostali jsme zakázku na vytipování vhodného místa pro kopanou studnu, která by byla v blízkosti stávajícího prameniště v lesích u obce Slavětín. Pro určení nejvhodnějšího místa bylo využito hydrometrické měření, které probíhalo celý rok 2016. Na přítomné drobné vodoteči náš hydrogeolog rozmístil 5 měřících profilů v úseku zhruba 150 metrů, aby zjistil změny v intenzitě příronu do toku a určil podle nich polohu potenciální studny co nejpřesněji, což se mu také podařilo. Na vytyčeném místě byla vykopána studna o průměru 2,5 m do hloubky 5 m. Vydatnost nového záložního zdroje pro obec potvrdila předpoklad hydrogeologického průzkumu, který činil cca 25 m3/den.

hydrogeologický průzkum pro obec Příkrý
30. 11. 2017

Hydrogeologický průzkum v obci Příkrý v Libereckém kraji

Během října a listopadu 2017 jsme se zabývali zakázkou na hydrogeologický průzkum na lokalitě Příkrý. Na předem vytipovaných místech bylo v rámci podrobného hydrogeologického průzkumu odvrtáno 5 průzkumných vrtů do hloubek 80 m s průměrem vrtání 254 mm, pro ověření množství a kvality podzemní vody. Při čerpacích zkouškách na jednotlivých vrtech byla zjištěna celková vydatnost zdroje podzemní vody větší než 15 l/s. Investorem celé akce bylo Vodohospodářské sdružení Turnov.  

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. získal titul Neziskovka roku 2017
28. 11. 2017

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. získal titul Neziskovka roku 2017

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. z Nového Města na Moravě, který sponzorujeme, získal 28. listopadu 2017 titul Neziskovka roku 2017 v kategorii střední neziskovka. Rovněž uspěl v Ceně veřejnosti, která mu věnovala 2.nejvyšší počet hlasů. Ocenění udělovala Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) společně s partnery ocenění NEZISKOVKA ROKU v pražském divadle Archa.

Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7  >>