Nacházíte se: Aktuality

Aktuality

Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7
Lázně Aurora v Třeboni - odželezňovací a odmanganovací tlakové nerezové filtry TVK
10. 4. 2014

Lázně Aurora v Třeboni mají lepší vodu

Za nepřerušeného lázeňského provozu a velmi náročného termínu realizace se nám podařilo zprovoznit novou úpravnu vody pro Lázně Aurora Třeboň. Původní otevřené filtry a trubní rozvody úpravny už byly takřka na hranici životnosti a jejich výměna se plánovala několik let. Požadavky na účinnost nerezových filtrů TVK byly vzhledem ke specifikům lázeňského provozu přísnější. Například u manganu a železa bylo třeba dosáhnout jejich nižšího obsahu, než jsou hygienické předpisy pro pitnou vodu proto, aby nedocházelo k

 

Celá aktualita >>

výměna zkorodovaných ocelových filtrů a potrubí v úpravně vody Staré Hamry
20. 3. 2014

Výměna zkorodovaných ocelových filtrů a potrubí v úpravně vody Staré Hamry

V obci Staré Hamry se investor, projektant i provozovatel vodovodu rozhodli rozšířit projekt rekonstrukce úpravny o výměnu stávajících zkorodovaných ocelových filtrů za filtry nerezové. Vyměnili jsme proto 3 staré filtry vykazující značný stupeň koroze za nové nerezové tlakové pískové filtry TVK 100 naší výroby. Dodávku jsme realizovali kompletně včetně stavebních úprav, výměny litinového potrubí za nerezové a plastové potrubí, a také výměny elektroinstalace a dodání nové automatizace chodu úpravny.

Celá aktualita >>

Inovace nerezového tlakového filtru TVK
20. 12. 2013

Inovace nerezového tlakového filtru TVK

V rámci vlastního výzkumu a vývoje dokončujeme v roce 2013 ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze projekt „Inovace nerezového tlakového filtru TVK“ s podporou dotačního Operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI). Realizace projektu je zaměřena na zjednodušení a zefektivnění způsobu úpravy vody vedoucí ke snížení provozních nákladů. 

automatické TVK a MaR - Radějovice
17. 7. 2013

Úpravny vody v obci Radějovice ve Středočeském kraji

Rekonstruovali jsme stávající úpravnu vody a instalovali novou s automatickými nerezovými tlakovými filtry TVK na zakázku obce Radějovice. Obec má díky systému měření a regulace (MaR) průběžné informace o rychlosti průtoku, hladině akumulace provzdušněné vody, chodu čerpadel, praní filtrů TVK a zaplavení úpravny. Dostávají se k ní prostřednictvím řídicí jednotky umístěné v elektrorozvaděči, která zajišťuje přenos dat na internet a mobilní telefon formou SMS.

hydrogeologické měření- starý vrt
30. 6. 2013

Více služeb pro zákazníky v oblasti hydrogeologie

Od 2008 provádíme kvalifikovaný hydrogeologický průzkum. S ním je spojená úprava podzemní vody, instalace čerpadel, čerpací zkoušky a jejich vyhodnocení. Veškerou poradenskou činnost poskytujeme zdarma. Ke všem těmto činnostem jsme oprávnění na základě osvědčení o odborné způsobilosti. Více detailů najdete zde.

mezinárodní veletrh WATENVI
27. 5. 2011

Mezinárodní veletrh WATENVI v Brně

Ve dnech 24.-26.5. 2011 jsme se zúčastnili jednoho z největších mezinárodních veletrhů WATENVI ve střední a východní Evropě zaměřených na vodní hospodářství, nakládání s odpady a ochranu životního prostředí. Jako jeden z PŘEDNÍCH ČESKÝCH VÝROBCŮ nerezových zařízení sloužících k úpravě vody jsme na veletrhu představili filtry TVK v manuální provedení, TVK 200 (o průměru 2 000 mm), rukávový filtr RF 10 nebo třeba malou mobilní úpravnu vody UMUV.

led pro Mistrovství světa v ledním hokeji 2011 v Bratislavě
16. 5. 2011

Led pro Mistrovství světa v ledním hokeji 2011 v Bratislavě

Společnost TECHTEAM si u nás objednala kompletní technologii úpravy vody pro výrobu ledu pro zimní stadion Ondreje Nepely v Bratislavě. V průběhu mistrovství jsme drželi hotline (telefonickou servisní linku pro případ poruchy s dojezdovým časem 4 hodiny), která však nebyla zapotřebí. Zajistili jsme vysoce kvalitní vodu zbavenou veškerých minerálů a nečistot, díky níž byl led tvrdší, průhlednější a čas na zmrazení kratší. Více detailů o zakázce se dozvíte v referencích.

 

úprava vody po zemětřesení na Haiti - UMUV 01
20. 2. 2011

Úprava vody po zemětřesení na Haiti

Vyvinuli jsme nový typ univerzální mobilní úpravny vody UMUV 01, kterou od ledna používá humanitární organizace HAND FOR HELP v polní nemocnici  na ostrově Haiti v Karibiku. UMUV 01 je schopná za hodinu přečistit 400 litrů vody. Více o UMUV zde.

výroba nerezových tlakových změkčovacích filtrů TVK Z
20. 10. 2010

Výroba nerezových tlakových změkčovacích filtrů

Odstartovali jsme výrobu změkčovacích filtrů TVK Z  s celonerezovým manuálním a automatickým ovládáním.  Jsou vhodné pro odstranění tvrdosti u technologických vod do 100 °C. Je možné zapojit dva až tři filtry za sebou. Ve filtrech probíhá protiproudá regenerace (tj. tok ionexem upravené vody a chemikálií je opačný) a mají nízkou spotřebu regenerační soli. Zvládnou průtok vody až 80 m3/hod. Zajistíme jejich instalaci a napojení na stávající rozvody. 

výzkum a vývoj odmanganovacích filtračních náplní
1. 1. 2010

Výzkum a vývoj odmanganovacích filtračních náplní

Testujeme na několika úpravnách vody novou odmanganovací hmotu na odstranění manganu z vody i při vysoké tvrdosti. S výsledky v Plzeňském kraji (průtok 12 m3/hod, tvrdost 4 mmol/l, vstupní/výstupní hodnota manganu 1,3 mg/l / 0.04 mg/l) a v Kraji Vysočina (průtok 5 m3/hod, tvrdost 3,6 mmol/l, vstupní/výstupní hodnota manganu 1,6 mg/l / 0.03 mg/l) jsme více než spokojeni.

Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7